Voor scholen:

Leer typen in 4 uur:

scan deze QR-code

voor publicatie in de informatiekanalen voor ouders

 

Pour les écoles:

Apprenez à taper en 4 heures:

scannnez ce code QR

pour publication dans les infos pour les parents