Met deze cursus voor zelfstudie leer je het toetsenbord beheersen in amper vier weken.

 

4 lessen van één uur,

en dagelijks 15 minuten oefenen

 

en na 4 weken kan je blind en met tien vingers

het computertoetsenbord bedienen.

 

Het lessenpakket bevat:

1. een leerwijzer: je instructieboekje

2. vier lesboekjes

3. een USB-stick met de stem van je leraar

 

 

 

 

 

Leer perfect blind typen met 10 vingers in 4 UUR

AZERTY of QWERTY toetsenbord

 

Er werd vastgesteld dat de menselijke hersenen uit twee helften bestaan. Psychologen hebben aangetoond dat de linkerhersenhelft voor logisch, analytische en abstract denken verantwoordelijk is, terwijl de rechterhelft voor creativiteit, beeldvorming, dromen en gevoelens staat. Bij een normaal leerproces wordt hoofdzakelijk de linkerhersenhelft aangewend en blijft de rechterhelft nagenoeg ongebruikt.  Wat een energieverspilling: ten hoogste tien procent van de intellectuele capaciteiten worden benut.

 

Bij onze versnelde leermethodes wordt ook de rechterhersenhelft geactiveerd.

 

Een persoon die onder stress staat leert moeilijk. Men kan zich goed concentreren wanneer men in ontspannen toestand is. Dan wordt automatisch het langetermijngeheugen aangewend. In een leerverhaal worden verschillende elementen zoals spraak, muziek, beeldvorming op een harmonische manier met elkaar gecombineerd en kan abstracte leerstof makkelijk gevisualiseerd worden. Deze “memotechnieken” zorgen dus voor een gebruik van beide hersenhelften. De leerling kan dus een aanzienlijk groter deel van zijn intellectueel potentieel benutten. Het leren gebeurt dus veel sneller. De opgeslagen leerstof blijft ook veel langer als parate kennis aanwezig dan bij een traditionele leermethode.

 

Bij onze leermethode maken we gebruik van verschillende elementen om tot een optimaal resultaat te komen:

 

Beelden: een visuele voorstelling van de abstracte leerstof

Visualisering: om in te prenten en te onthouden

Kleuren: om de visualisering te versterken

Muziek: om tot een ontspannen en stressvrije toestand te komen

Ademhaling: om de ontspanning te behouden

Stemintonatie: werkt kalmerend

Verhaal: om beide hersenhelften in het leerproces te integreren

Quiz en spel: spelenderwijze de leerstof inprenten

Ontspanning: in een ontspannen toestand kan je beter dingen aanleren

 

Blind  en met tien vingers typen levert je als werknemer een tijdsbesparing van ruim 45 uur per jaar op.

Wie blind kan typen vindt veel gemakkelijker een job.

 

Geen dure en saaie cursussen meer die maandenlang aanslepen. Wel op een eenvoudige en ontspannen manier het toetsenbord leren kennen.

Na amper vier weken gegarandeerd resultaat.

Meer dan 10 000 Vlamingen en Nederlanders leerden reeds met deze unieke leermethode perfect blind typen met tien vingers!